جشن غنچه و شکوفه های دبستان ادبستان

جشن غنچه ها و شکوفه ها ی دبستان ادبستان در روز شنبه 30شهریور 98 در دبستان ادبستان برگزار گردید .

جشن غنچه ها و شکوفه ها ی دبستان ادبستان در روز شنبه 30شهریور 98 در دبستان ادبستان برگزار گردید .

گزارش تصویری