جشن تکلیف دانش آموزان پایه سوم دبستان ادبستان   چهارشنبه ۲۸ فروردین ۹۸  ✳️مصلی بزرگ  رشت

جشن تکلیف دانش آموزان پایه سوم دبستان ادبستان   چهارشنبه ۲۸ فروردین ۹۸  ✳️مصلی بزرگ  رشت 

جشن تکلیف دانش آموزان پایه سوم دبستان ادبستان   چهارشنبه ۲۸ فروردین ۹۸  ✳️مصلی بزرگ  رشت 

گزارش تصویری